Basisschool Pius X in Wateringen

Opdrachtgever: WSKO

Opleverdatum: Zomer 2017

Omschrijving:

Aan de Dr. Schaepmanstraat in Wateringen zal WSKO – op de huidige locatie van de Pius X – de nieuwbouw van de Pius X realiseren. De Pius X is een basisschool met circa 350 leerlingen en 14 groepen. In de school wordt tevens een kinderdagverblijf voor Okidoki Kinderopvang gerealiseerd en buitenschoolse opvang voor BSO Hakuna Matata. De school krijgt een omvang van circa 2.815 m² bvo. De school heeft als ambitie om een “Gezonde Brede School” te zijn. Dit is vertaald in de doelstellingen Talentontwikkeling, Sport en bewegen, Gezonde leefstijl en Cultuur en natuur. Onderdeel van de school wordt de aanpassing van de bestaande en te handhaven gymzaal.

Oostelbos Van den Berg heeft het programma van eisen geschreven en verzorgt het projectmanagement van voorlopig ontwerp tot en met de oplevering en nazorg.