Meldpunt storingen

Bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg heeft een centraal meldpunt ingericht waar dagelijkse incidenten (ruitbreuk, haperende installaties, beschadigingen en dergelijke) kunnen worden gemeld. Meldingen kunnen worden doorgeven per e-mail, per telefoon of via een daartoe speciaal geëquipeerde website. Wij zorgen er vervolgens voor dat de juiste leveranciers worden ingeschakeld om uw incident, storing of gebrek te herstellen.

Status online volgen

Ongeacht de wijze waarop een melding bij ons binnenkomt, is het voor de aanmelder van het incident altijd mogelijk om online de status van de melding te volgen. Tevens wordt de voortgang van alle storingen door ons gemonitord en rapporteren wij u periodiek over de ontvangen meldingen en hun afwikkeling.

Op deze manier ontzorgt Oostelbos Van den Berg gebouweigenaren bij de dagelijkse kleinere en grotere incidenten die zich voordoen bij het beheer van gebouwen. Ons meldpunt is direct benaderbaar tijdens kantoortijden, maar indien gewenst kan dit interval worden uitgebreid naar ‘24/7’.

Conditiemeting NEN 2767

Om de onderhoudsstatus van een gebouw te kunnen bepalen, maken wij gebruik van een checklist conform NEN 2767. Als onderdeel van deze checklist wordt een nulmeting uitgevoerd van de bouwkundige toestand van het exterieur, het interieur en de vaste inrichting plus de terreininrichting. Tevens hebben wij een gecertificeerd inspecteur in dienst die de technische staat van uw gebouw controleert.

Specialist in centrale afwikkeling van storingen

Bent u geïnteresseerd in een centraal beheerd meldpunt voor de afwikkeling van al uw storingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.