Bouwmanagement en -begeleiding

Bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg heeft alle disciplines in huis voor het uitvoeren van bouwmanagement bij nieuwbouw van vastgoed, bij renovaties of bij grootschalige verbouwingen. Onze ervaren projectmanagers bieden u ondersteuning en begeleiding in alle fasen van uw bouwproject. Uiteraard is het ook mogelijk om onze projectmanagers voor een bepaald gedeelte van uw project in te schakelen.

ISO gecertificeerd

Voorafgaand aan de aanvang van een bouwproject wordt door ons een projectstructuur voorgesteld of in overleg met de opdrachtgever bepaald. Daarbij vormen de procedures die binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem zijn uitgewerkt het uitgangspunt. Ons bureau is ISO gecertificeerd en voldoet hierdoor volledig aan NEN-EN-ISO 9001. Als klant van Oostelbos Van den Berg kunt u er zodoende van uitgaan dat wij sturen op de beheersaspecten geld, organisatie, risico’s, kwaliteit, tijd en informatie. Tevens besteden wij uitgebreid aandacht aan de communicatie rondom het project.

Procesmatige benadering van een bouwproject

Onze aanpak gaat uit van een stapsgewijze en procesmatige werkwijze. Elke stap binnen het bouwproject wordt eerst volledig afgerond en vastgesteld, alvorens de volgende stap wordt gezet. Het afronden van een processtap doen wij middels een fasedocument waarin alle relevante adviezen en besluiten uit de desbetreffende fase zijn vastgelegd. De uitgangspunten uit ieder fasedocument vormen uiteindelijk weer de basis voor een volgende fase.

Binnen een projectorganisatie nemen de projectmanagers van Oostelbos Van den Berg een bijzondere positie in. Zij zijn zich bewust van de impact van hun bijdrage op het gehele bouwproces; van ontwerp tot en met realisatie. Voor veel organisaties is de nieuwbouw of verbouwing van vastgoed een eenmalige en ingrijpende gebeurtenis. Besluit u om in zee te gaan met Oostelbos Van den Berg, dan weet u dat u samenwerkt met een partner die ruime ervaring heeft met het begeleiden van kleine en grote projecten. Wij zijn een partner die in staat is om uw bouwproject in goede banen te leiden binnen de vooraf vastgestelde kaders en randvoorwaarden.

BIM (Bouw Informatie Model)

Door de ontwikkelingen op het gebied van BIM (Bouw Informatie Model) wordt het steeds belangrijker om in de eerste fasen van een project met meer oog voor detail te ontwerpen. Dit versnelt de ontwerpfase, voorkomt onnodige bouwfouten en zorgt voor een hoogwaardig eindproduct. Deze aanpak vereist echter wel een grotere betrokkenheid en discipline van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient immers de benodigde input tijdig aan te leveren. Oostelbos Van den Berg heeft ervaring met BIM projecten en zet haar kennis en kunde graag in om haar klanten te ondersteunen bij dergelijke trajecten.

Duurzaam (ver)bouwen

Een gebouw dient idealiter geschikt te zijn (of te kunnen worden gemaakt) voor het huisvesten van meerdere functies en activiteiten. Door reeds in de initiatieffase of de ontwerpfase rekening te houden met deze karakteristiek, kan een belang­rijke bijdrage worden geleverd aan de duurzaamheid van een gebouw. Binnen ieder project zoeken wij naar een balans tussen de gewenste duurzaamheid, de aanpasbaarheid van het vastgoed en de mogelijkheid tot het doen van aanvullende investeringen om de beoogde flexibiliteit te kunnen faciliteren en financieren.

Specialist in bouwmanagement en -begeleiding

Bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg adviseert u in de initiatieffase over de verschillende scenario’s en maakt uw keuzes en de hieruit voortvloeiende gevolgen tijdig inzichtelijk. Bent u benieuwd wat Oostelbos Van den Berg voor u kan betekenen op het gebied van bouwmanagement en -begeleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.