Beneluxlaan in Tilburg

Opdrachtgever: Stichting De Wever

Opleverdatum: 4e kwartaal 2023

Stichting De Wever gaat nieuwbouw plegen aan de Beneluxlaan te Tilburg. Deze nieuwbouw bestaat uit vervangende nieuwbouw voor het bestaande woonzorgcomplex De Kievitshorst. In totaal worden er 120 zorgappartementen gerealiseerd in combinatie met de nieuwbouw voor hospice De Sporen en 33 extramurale woningen.

Stichting De Wever hecht er groot belang aan de cliënten te laten leven in vrijheid en de cliënten zo lang mogelijk keuzevrijheid te geven. In de opzet van het woonzorgcentrum is er daarom voor gekozen om alle huiskamers van cliënten op de begane grond te situeren. Hiermee hebben cliënten de keuzevrijheid om te gaan naar de huiskamer naar keuze. Alle cliënten beschikken over een 2-kamerappartement op de verdiepingen. Technisch zijn de appartementen zoveel mogelijk zelfstandig opgezet waarmee het vastgoed wordt voorbereid op een toekomstig scenario de appartementen als zelfstandige woonruimtes te verhuren. Het hospice wordt als vrijstaand gebouw op deze locatie gerealiseerd. De appartementen binnen het hospice worden gelijk opgezet als het woonzorgcomplex zodat dit woongebouw ook toekomstgericht en alternatief aanwendbaar is.

Oostelbos Van den Berg verzorgt het volledige bouwmanagement vanaf de fase programma van eisen tot en met de begeleiding van de uitvoering middels directievoering en toezicht.

1 zonder schaduw