Verhuismanagement

Een bedrijfsverhuizing is veelal een omvangrijke en arbeidsintensieve aangelegenheid. Ruim voor de oplevering van het (nieuwe) gebouw moet er een plan worden gemaakt voor de schoonmaak, de inrichting, de uiteindelijke verhuizing van het bedrijf en nog veel meer. Bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg kan het gehele verhuistraject voor u verzorgen. Wij hebben hiervoor een ervaren specialist in dienst. Deze functionaris, onze verhuismanager, coördineert en regisseert uw complete bedrijfsverhuizing bijzonder efficiënt en flexibel.

Ervaring in bedrijfsverhuizingen

Oostelbos Van den Berg heeft onder meer ervaring in verhuizingen van bedrijven (kantoren), zorgorganisaties en scholen. Onze verhuismanager maakt een overzicht van de aanwezige en benodigde inrichting, kan hiervoor de inkoop verzorgen en inventariseert tevens alle zaken op het gebied van telefonie en automatisering.

Indien bij de inventarisatie van uw inrichting wordt geconstateerd dat er nog (bouwkundige) aanpassingen of wijzigingen moeten worden doorgevoerd, dan kan Oostelbos Van den Berg u hierbij direct ondersteunen door de inzet van een bouwkundig medewerker. De bouwkundige draagt er zorg voor dat alle benodigde aanpassingen snel en efficiënt worden doorgevoerd, zodat de daadwerkelijke verhuizing soepel verloopt. Indien gewenst wordt de selectie en aanbesteding van verhuizers verzorgd.

Communicatieplan en draaiboek voor bedrijfsverhuizing

Ten behoeve van de communicatie met uw medewerkers of toekomstige gebruikers van het gebouw, stelt onze verhuismanager een communicatieplan op en voor de verhuizers en de interne organisatie verzorgen wij een gedetailleerd draaiboek. De verhuismanager van bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg is op de dag(en) van de bedrijfsverhuizing aanwezig op de locatie om het gehele proces te coördineren en de afwerking tot in de kleinste details te organiseren.

Specialist in verhuismanagement

Binnen Oostelbos Van den Berg hebben wij een eigen specialist in dienst om het verhuismanagement bij onze klanten te verzorgen. Het verhuizen van een bedrijf is vaak een complexe en tijdrovende aangelegenheid die stevig beslag legt op uw eigen mensen en middelen. Door het (gedeeltelijk) uitbesteden van uw zakelijke verhuizing wordt de impact op uw eigen bedrijfsvoering zo klein mogelijk. Onze verhuismanager vertelt u graag meer over de voordelen van verhuismanagement en de rol die wij daarin voor u kunnen spelen.