Facilitair management

Facilitaire diensten binnen (zorg)organisaties zijn verantwoordelijk voor een breed pallet aan activiteiten, zoals gebouwbeheer, onderhoud, schoonmaak, catering, beveiliging en wasverzorging. Ook de wetgeving op het gebied van vluchtplannen, legionellabeheersing en HACCP (voedselveiligheidssysteem) maken hier onderdeel van uit. Bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg kan uw facilitair manager ondersteunen bij de uitvoering van dergelijke activiteiten.

Ondersteuning door advies op projectmatige basis of door interim-management

Kwaliteit, snelle resultaten en pragmatisme zijn kenmerkend voor onze aanpak. Onze voorstellen sluiten aan bij uw bedrijfscultuur, zodat uw organisatie direct aan de slag kan met de resultaten. Wij kunnen op facilitair gebied middels een drietal manieren u van dienst zijn: met advies, op projectmatige basis of met interim-management. Onze adviseur of projectmanager kan, afhankelijk van de opdracht of het project, worden ingezet voor een korte of lange periode. Natuurlijk kunnen wij u ook adviseren bij het opzetten en wijzigen van uw facilitaire organisatie. Vanuit de rol van procesmanager, kunnen wij invulling geven aan een veranderingstraject binnen uw organisatie.

Facilitaire dienstverlening in de gezondheidszorg

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg, ingegeven door onder meer de nieuwe WMO, vragen duidelijk om een andere insteek van een facilitaire organisatie. Waar het voorheen vanzelfsprekend was dat deze service werd aangeboden, is dat vandaag de dag zeker niet meer het geval. Oostelbos Van den Berg kan u ondersteunen bij de ontwikkeling van welzijns- en servicepakketten in de zorg. Hierbij beperken wij ons niet tot de huisvestingsaspecten, maar zullen wij ook de hieruit voortvloeiende gevolgen voor uw medewerkers in kaart brengen. En desgewenst ondersteunen wij u bij het daadwerkelijke implementatietraject.

Specialist in facilitair management

Eveneens kunnen wij u adviseren over nieuwe kantoorconcepten, zoals de praktische invulling van Het Nieuwe Werken (flexwerken), de inrichting van werkplekken, ICT, telefonie en bouwkundige aanpassingen. Wilt u weten wat bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.