NEN 2580 Metingen

Wilt u de oppervlakte van uw gebouw laten berekenen? Oostelbos Van den Berg is gespecialiseerd in het uitvoeren van metingen conform de NEN 2580.

Wat is de NEN 2580

De NEN 2580 is een Nederlandse Norm waarin de definities, methoden en bepalingen omtrent inhouds- en oppervlaktemetingen staan vastgelegd. In de NEN 2580 worden verschillende meetregels uiteengezet. Ook de gebruiksoppervlakte wordt bepaald aan de hand van de NEN 2580. Gebruiksoppervlakte staat voor de bruikbare vloeroppervlakte. Met andere woorden, de gebruiksoppervlakte is al het vloeroppervlak dat gebruikt kan worden voor het doeleinde van de ruimte. Om te bepalen wat het gebruiksoppervlakte is, zijn er in de NEN 2580 een aantal voorschriften vastgelegd. Wat is nu het bruto vloeroppervlakte van uw gebouw, welke gedeelten mag u volgens de norm verhuren.

Kortom, alle zaken over oppervlakten en inhouden van gebouwen en terreinen zijn gedefinieerd dit normblad.

NEN 2580 Meetrapportages

Oostelbos Van den Berg b.v. is gespecialiseerd in het opstellen van NEN 2580 meetrapportages. Het vastgoed kan op twee manieren worden ingemeten.

A: Inmeting op locatie en gecontroleerd op ruimtegebruik

B: Inmeting vanaf digitale onderlegger.

Oostelbos Van den Berg b.v. stelt haar rapportages op conform de NTA 2581 en geeft hierbij een Meetcertificaat type A (inmeting en controle op ruimtegebruik op locatie) of type B (inmeting vanaf digitale onderlegger) af.

Voor wie

Oostelbos Van den Berg verzorgt NEN2580 metingen voor verschillende soorten klanten. Voor eigenaren en/of beheerders van Vastgoed meten we bestaand vastgoed in t.b.v. taxatie waardebepaling/huurverdelingen. Om in een vroeg stadium een goed overzicht te krijgen van de BVO-VVO verhoudingen van ontwerpen verzorgen we NEN2580 metingen voor projectontwikkelaars en architecten. Woningcorporaties ondersteunen wij door onze NEN2580 metingen met de inventarisatie van hun vastgoedportefeuilles. In 2019 dienen corporaties namelijk NEN-rapportages te hebben waarin de gebruiksoppervlaktes volgens de NEN2580-meetinstructie zijn opgenomen.