Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (HNW) staat in essentie voor ‘plaats- en tijd­onafhankelijk werken’. Deze trend is al ruim 10 jaar in ontwikkeling. De technologie, maatschappij en organisaties zijn nu zo ver dat Het Nieuwe Werken steeds vaker gemeengoed is geworden en dat het onderwerp bij veel organisaties op de agenda verschijnt.

Échte meerwaarde voor uw organisatie

De economie is de laatste jaren zeer dynamisch en de veranderingen binnen organisaties volgen elkaar in hoog tempo op. Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken is het belangrijkste doel dat het een meerwaarde oplevert voor uw organisatie. Belangrijke rand­voorwaarden zijn, dat de manier van werken past bij uw organisatie, bij de cultuur, bij de werkprocessen en vooral bij de mensen. Dit betekent wat ons betreft dat daarmee uw huidige processen en werkwijzen bij voorbaat niet ter discussie staan en dat alle aspecten van HNW doorgevoerd moeten worden. De kunst is om te analyseren welke elementen voor uw organisatie de meeste meerwaarde opleveren.

Bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg werkt met een beproefd model waarbij wij gezamenlijk met u een eerste verkenning maken van uw organisatie. Hiertoe worden door ons programmeersessies georganiseerd, waarin we inzichtelijk maken welke specifieke delen van Het Nieuwe Werken met succes kunnen worden ingepast in uw organisatie.

Onderzoek met betrekking tot Het Nieuwe Werken (HNW) heeft het volgende uitgewezen.:

  • Het ruimtegebruik binnen kantoren kan 20 tot 40% afnemen wat direct gevolgen heeft voor de huur–en servicekosten.
  • De ICT-kosten per werkplek komen gemiddeld 15% lager te liggen.
  • Door het centraal stellen van het individu zal het verzuim sterk afnemen.
  • De productiviteit zal toenemen, rekenend met een productiviteitswinst van 2% in een jaar bovenop de reguliere jaarlijkse stijging van de arbeidsproductiviteit (1).
  • Woon-werkverkeer neemt af. De reistijd zal gemiddeld 15% afnemen.
  • Ten opzichte van traditionele omgevingen zijn kostenreducties van 25-30% in de huisvestings­gebonden kosten per medewerker per jaar mogelijk.
  • Goede mogelijkheden binnen de WerkKostenRegeling (WKR), bijvoorbeeld vergoeding van internet.

(1) Vanaf 1975 is de arbeidsproductiviteit met gemiddeld 1,5 procent per jaar gestegen (bron: CBS).

Specialist in Het Nieuwe Werken (HNW)

Daarnaast kunnen wij Het Nieuwe Werken ook fysiek mogelijk maken voor u. Denk hierbij aan het begeleiden van de herinrichting van uw kantoorlocatie, het verstrekken van advies over uw ICT-infrastructuur of het faciliteren van een (gedeeltelijke) bedrijfsverhuizing. Wilt u meer weten over de impact van Het Nieuwe Werken op uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.