Beheer en onderhoud

In de exploitatiekosten van vastgoed vormen de onderhoudskosten een zeer belangrijk onderdeel. Als gebouweigenaar wordt het door wettelijke verplichtingen en geavanceerde installaties steeds complexer om een goed evenwicht te vinden tussen de kwaliteit van een gebouw (met de hierin opgenomen installaties) en de bijbehorende kosten. Anders gezegd, tot op welke hoogte is het onderhoud aan een gebouw en haar installaties rendabel?

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

De basis voor gedegen onderhoud wordt gelegd door een gedetailleerd meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat Oostelbos Van den Berg voor u kan opstellen. Het adequaat managen van gebouwbeheer behelst echter meer dan het uitvoeren van een MJOP. Onder goed gebouwbeheer verstaat Oostelbos Van den Berg dat gebouwen en installaties continu in de gewenste conditie verkeren. Door in overleg met de gebouweigenaar het onderhoud af te stemmen op de specifieke behoeften, wordt de bedrijfszekerheid van het vastgoed gewaarborgd zonder dat dit gepaard gaat met hoge (onverwachte) kosten.

Conditiemeting NEN 2767

Om de onderhoudsstatus van een gebouw te kunnen bepalen, maken wij gebruik van een checklist conform NEN 2767. Als onderdeel van deze checklist wordt een nulmeting uitgevoerd van de bouwkundige toestand van het exterieur, het interieur en de vaste inrichting plus de terreininrichting. Tevens hebben wij een gecertificeerd inspecteur in dienst die de technische staat van uw gebouw controleert.

Passend gebouwbeheer is maatwerk

Een vereiste voor goed onderhoud is een planmatige en preventieve aanpak. Aangezien passend beheer voor ieder gebouw, voor iedere installatie en voor iedere gebouweigenaar anders is, dient er sprake te zijn van maatwerk. Bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg kan dit maatwerk voor u verzorgen, zodat u:

  • meer financiĆ«le zekerheid krijgt over uw onderhoudskosten;
  • minder risico draagt op verstoring van uw bedrijfsvoering;
  • zelf geen specialistische kennis nodig heeft;
  • zelf geen toezicht hoeft te houden op de uitvoering;
  • wel de mogelijkheid behoudt om te sturen op hoofdlijnen;
  • verbetering van kwaliteit van het onderhoud kunt doorvoeren.

Onderhoudscontract

Er zijn diverse aspecten bepalend voor de vorm van een onderhoudscontract. Zo kunt u denken aan de aansluiting met het bedrijfsproces en de beoogde doelen van de gebouweigenaar. Door met u in gesprek te gaan, kan Oostelbos Van den Berg het onderhoudscontract volledig inrichten naar uw specifieke bedrijfssituatie. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de kosten voor het gebouwbeheer rendabel zijn.

Specialist in beheer en onderhoud

Wij helpen u graag met het bepalen van een strategie voor uw gebouwbeheer. Schroom derhalve niet om geheel vrijblijvend contact op te nemen met onze specialist op het gebied van beheer en onderhoud.