Transformatie zorgvastgoed

Hervorming van de langdurige zorg heeft grote consequenties voor het zorgvastgoed in Nederland. Veel directies in de sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg komen voor belangrijke vragen te staan, zoals:

  • Ik voorzie leegstand in het intramuraal vastgoed. Wat is er nodig om mijn gebouw aan te passen aan de nieuwe (zwaardere) doelgroep en wat is hierbij het terugverdienmodel?
  • Welke huurprijs kan ik vragen bij het scheiden van wonen en zorg? Wat betekent dit voor mijn zorg- en servicepakket? En aan welke eisen moet mijn gebouw dan voldoen?
  • In samenwerking met andere partners wil ik mijn locatie omvormen tot een multifunctioneel gebouw voor verschillende doelgroepen. Welke partijen kan ik hiervoor benaderen?
  • Ik ben eigenaar van een (kantoor)locatie. Kunnen jullie mij in contact brengen met zorg­partijen die hiervoor belangstelling hebben? En wat betekent dit voor het programma, de huurcondities en het beleggingsrendement?

Quickscan

In een quickscan analyseren wij uw vraagstelling en voorzien wij deze gelijktijdig van een op uw vastgoed toegesneden advies. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd als onderdeel van onze quickscan, bestaat, afhankelijk van uw vraagstelling, uit een schouwing van het gebouw en de locatie, het schetsen van toekomstscenario’s, het doorrekenen van investeringskosten met betrekking tot zorg- en vastgoedexploitatie, et cetera. Bij het uitvoeren van onze quickscan wordt uitgegaan van relevante wet- en regelgeving op het gebied van bouwen en zorg. Indien gewenst kunnen wij een marktanalyse aan ons advies toevoegen.

Specialist bij transformatie van zorgvastgoed

Gebaseerd op de uitkomsten van onze quickscan kunt u besluiten om een verdergaand haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek voorziet u van een meer gedetailleerd inzicht in een voorlopig ontwerp, een bouwkundig en technisch advies en een gespecificeerde kostenraming met betrekking tot uw (toekomstige) zorgvastgoed. Met al uw vragen omtrent de transformatie van zorgvastgoed kunt u contact met ons opnemen.