Vastgoedontwikkeling

Oostelbos Van den Berg vervult regelmatig de rol van gedelegeerd ontwikkelaar. Dit betekent dat wij bij de ontwikkeling van omvangrijke vastgoedprojecten met een hoog ambitieniveau (van solitaire gebouwen tot gebiedsontwikkeling en stedelijke herstructureringen) de benodigde kennis en kunde inbrengen om het project in opdracht van een derde te ontwikkelen. Dit betreft projecten met een combinatie van de functies: wonen – zorg – welzijn – onderwijs. Onze opdrachtgevers zijn onder anderen gemeenten, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, aannemers en beleggers.

Als gedelegeerd vastgoedontwikkelaar vervullen wij diverse rollen:

Tendermanager

De tendermanager draagt zorg voor het tijdig en volledig indienen van de gevraagde gegevens voor het afronden van de tender met als doel een winnend plan, visie en/ of bod neerleggen. In deze rol sturen wij – indien nodig – de betrokken projectpartners aan (stedenbouwkundige architect, aannemers, constructeurs en eventuele andere adviseurs).

Marktonderzoeker vastgoed

Oostelbos Van den Berg is specialist in diverse markten. Vanuit dit specialisme doen wij onderzoek naar de specifieke marktbehoefte en brengen wij advies uit over de ontwikkelopgave. Als het gaat om zorgvastgoed kan het ontwikkelen van een visie of eigen label tot de mogelijkheden behoren. Tevens kunnen wij dit doen met betrekking tot onderwijsvastgoed of de meer specialistische visies op geïntegreerde processen zoals DBFMO.

Programmeur

Op basis van een heldere visie kunnen wij voor u het project nader definiëren (het opstellen van de projectdefinitie). Wij kunnen ook helpen het programma van eisen van een huurder of koper te vertalen naar een bruikbaar concept voor een ontwikkelaar en/of belegger.

Financieel vastgoedadviseur

Wij kunnen voor onze opdrachtgevers de stichtingskosten bepalen en bewaken. Zowel vanuit ontwikkelaarsperspectief als vanuit de huurder of verhuurder zijn wij in staat om de financiële business case te bepalen en gezamenlijk haalbaar te maken. Tevens kunnen wij hierin de rol van onderhandelaar tussen koper/verkoper en huurder/verhuurder vervullen.

Projectontwikkelaar

Mocht u binnen uw organisatie niet de capaciteit of specialistische kennis in huis hebben om een project uit te ontwikkelen, dan staat Oostelbos Van den Berg u hierin bij. Het proces vanaf het moment van concept en programma tot en met verkoop en uitvoering nemen wij u uit handen.