Directievoering en toezicht

Directievoering en toezicht maken integraal onderdeel uit van de werkzaamheden van bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg. Tijdens de voorbereidende fasen wordt het programma van eisen vertaald naar een voorontwerp, een definitief ontwerp, een technisch ontwerp/bestek en een uitvoeringscontract met de aannemer. Om ervoor te zorgen dat de aannemer het werk conform het uitvoeringscontract uitvoert, is een deskundige directievoerder op de bouw van groot belang. De directievoerder vertegenwoordigt immers de opdrachtgever gedurende het uitvoeringsproces.

Directievoerder bouw

De directievoerder organiseert bouwvergaderingen, is het aanspreekpunt voor gemeentelijke diensten, stuurt toezichthouders aan, bewaakt de kwaliteit van het werk en houdt de diverse geldstromen nauwlettend in de gaten. Ook adviseert de directievoerder een opdrachtgever bij vraagstukken omtrent meer- en minderwerk en is hij verantwoordelijk voor de administratie. Binnen het administratieproces co├Ârdineert de directievoerder de oplevering en zorgt hij ervoor dat de relevante revisiestukken, onderhoudscontracten en garantiebepalingen op correcte wijze door de aannemer worden afgehandeld.

Toezichthouder bouw

Naast directievoering verzorgt bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg eveneens het dagelijkse toezicht op het werk. De toezichthouder communiceert direct met de uitvoerder (van de aannemer), controleert de kwaliteit van het werk tijdens de uitvoering en rapporteert periodiek aan de directievoerder. Daarbij bereidt de toezichthouder opleveringen voor en controleert hij of alle opleverpunten zijn afgewerkt. Tot slot wordt door de toezichthouder aan het einde van de onderhoudsperiode het werk wederom opgenomen ten behoeve van het afsluiten van de uitvoering.

Specialist in directievoering en toezicht

Binnen Oostelbos Van den Berg hebben we veel ervaring met directievoering en bouwtoezicht, zowel bij grote als bij kleinere projecten. De directievoerder en toezichthouder vormen samen een hecht team dat de aannemer proactief tegemoet treedt en er zo voor zorgt dat uw bouwproject naar tevredenheid wordt opgeleverd. Ben u benieuwd naar wat Oostelbos Van den Berg voor uw project kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.