Bouwmanagement

Bouwmanagement is ontzorgen

Goed bouwmanagement betekent voor ons het zo veel mogelijk ontzorgen van onze klanten gedurende een project. Vakkundig bouwadvies en bouwmanagement zijn dé bepalende factoren in het slagen van een project. Oostelbos Van den Berg biedt u ondersteuning bij het opstellen van het programma van eisen, het ontwikkelen van het ontwerp, het toetsen van bestekken en tekeningen, het beoordelen van offertes, het begeleiden van aanbestedingen en het selecteren van de juiste aannemer(s). Ook verzorgen wij het gehele vergunningentraject voor u. Voor de uitvoering kunt u een beroep doen op onze experts voor directievoering en toezicht.

Van een ervaren bouwadviesbureau als Oostelbos Van den Berg mag u verwachten dat u wordt bijgestaan met adviezen die u tijd, geld en frustraties besparen. Van de haalbaarheidsfase tot en met de oplevering fungeren wij als gedelegeerd opdrachtgever en regisseur van uw project en sturen wij op de beheersaspecten geld, organisatie, risico’s, kwaliteit, planning en informatie.

Bouwen is méér dan het stapelen van stenen

Vandaag de dag bestaat het bouwen van vastgoed (zoals zorgvastgoed, woningbouw, overheidsgebouwen of commercieel en maatschappelijk vastgoed) uit meer dan het stapelen van stenen. Al bij de eerste voorbereidingen dient rekening gehouden te worden met de duurzaamheid van het toekomstige gebouw. Dit komt tot uiting in de toepassing van innovatieve materialen en het inperken van energieverbruik, maar ook de toekomstbestendigheid en flexibiliteit van een gebouw mogen niet worden vergeten. Hoe gemakkelijk kan een gebouw bijvoorbeeld worden aangepast aan toekomstige behoeften of aan alternatieve functies?

Onze meerwaarde

Onze meerwaarde voor een opdrachtgever is dat wij deskundigheid, specialistische kennis en jarenlange ervaring in bouwmanagement en huisvestingsadvies combineren tot één totaalpakket. Of het nu gaat om bouwmanagement en -begeleiding, vastgoedontwikkeling, tendermanagement, directievoering en toezicht of bouwkostenmanagement, bij bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg staat het belang van u als opdrachtgever centraal.