Tendermanagement

De aanbesteding van werken en diensten maakt al vele jaren onderdeel uit van het dienstenpakket van Oostelbos Van den Berg, maar het kan tevens als een separate dienst worden afgenomen. Of het nu gaat om in het in de markt zetten van een (Europese) aanbesteding of het meedingen naar een opdracht middels een tender, wij adviseren onze opdrachtgevers bij het kiezen van de juiste procedure, het juiste plan en begeleiden hen gedurende het gehele aanbestedingstraject.

Het begeleiden van een aanbesteding – ook wel tendermanagement genoemd – is maatwerk. Of het nu gaat om traditionele aanbestedingen, design & build aanbestedingen, een (niet-)openbare aanbesteding of een onderhandse aanbesteding, de inzet van bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg bespaart u veel tijd en behoedt u voor valkuilen.

Het juiste tenderteam

Juist omdat tendermanagement zich kenmerkt door een hoog maatwerkkarakter, dient voor elk uniek project en voor elke afzonderlijke opdrachtgever te worden gezocht naar de meest optimale samenstelling van het tenderteam. Dit om de winkans te vergroten. Oostelbos Van den Berg is deskundig op het gebied van tenderconstructies. Tevens hebben wij specialisten die vanuit diverse sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs of woningbouw, hun kennis en visie kunnen inzetten. Onze specialisten in tendermanagement analyseren de uitvraag aan de hand van de vraagstelling van de opdrachtgever en adviseren u welke insteek en visie tot een vergroting van uw succes kan leiden.

Traditionele contracten óf design & build contracten

Voor opdrachtgevers voor wie wij aanbestedingen in de markt zetten, is de keuze voor de beste contractvorm primair. De traditionele contractvorm is verreweg het meest overzichtelijk en bekend. Hierin zijn adviseurs verantwoordelijk voor het ontwerp (bestek en tekeningen) en zijn aannemers verantwoordelijk voor de uitvoering. Er is een strikte scheiding van taken en verantwoordelijkheden. Een alternatief voor een dergelijk traditioneel contact is de SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing) en het design & build contract. Het grootste verschil tussen deze contactvormen is het opheffen van de harde scheiding tussen ontwerp en uitvoering.

Het opheffen van deze harde scheiding geeft een andere verdeling van rollen, risico’s en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast heeft de toepassing van een design & build contract effect op het proces van kwaliteitsborging gedurende de verschillende fasen van het bouwproces. De opdrachtnemer is immers reeds in een eerdere fase van het bouwproces betrokken. In de ontwerpfase moet de opdrachtnemer dan ook kunnen laten zien dat zijn ontwerp voldoet aan de algemene, kwalitatieve, functionele en ruimtelijke eisen. Oostelbos Van den Berg helpt u bij het opstellen van deze eisen in een sluitende en complete vraagspecificatie.

Specialist in tendermanagement

Oostelbos Van den Berg heeft veel ervaring in het begeleiden van tenders voor ontwikkelaars, beleggers en aannemers. Tevens zijn wij bekend met het opstellen van zowel traditionele, als design & build vraagspecificaties en de bijbehorende contracten. Wilt u weten wat Oostelbos Van den Berg voor uw project kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.