Missie en Visie

Missie

Oostelbos Van den Berg wil haar ambities als integraal huisvestingsadviseur en bouwadviesbureau vormgeven door met een herkenbare en persoonlijke werkwijze onze opdrachtgevers te ontzorgen. Dit doen wij door kaders te bespreken, drempels te verlagen en op transparante wijze processen te begeleiden van concept tot oplevering. Hierbij zullen we onze pragmatische stijl van werken niet uit het oog verliezen.

Visie

Oostelbos Van den Berg verlaagt drempels bij opdrachtgevers voor het realiseren van projecten. Financiële kaders worden zichtbaar gemaakt, voor nu en in de toekomst. Met heldere en transparante informatie ondersteunen wij onze opdrachtgevers in het nemen van beslissingen.

De complexiteit van projecten neemt toe. Specialistische kennis is noodzakelijk om alle onderdelen van een project goed in te vullen. Oostelbos Van den Berg managet de complexiteit van projecten door partners te verbinden. Kennis en competenties worden bij elkaar gebracht om het beste resultaat te bereiken.

Oostelbos Van den Berg ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe concepten. Concepten geven opdrachtgevers houvast in de ontwikkeling van nieuwe projecten. Wij dragen zorg voor de juiste samenstelling van concepten.

Wij hebben een scherpe inhoudelijke kennis van de kerntaken van de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, sport & cultuur, commercieel vastgoed overheid en semi-overheid. Hierdoor vertalen wij opkomende veranderingen helder naar passende huisvestingsoplossingen.

Kenmerken

Klantgerichtheid

Wij zijn een zeer klantgerichte organisatie en hebben het vermogen om snel in te spelen op veranderende situaties. Onze projecten vragen veelal een hoge mate van flexibiliteit. Het belang van de opdrachtgever staat bij ons altijd centraal. In welke omstandigheid dan ook.

Projectmatig werken

Door het project te organiseren binnen een hiërarchische structuur en er gelijktijdig voor te zorgen dat alle processtappen goed zijn gedocumenteerd, wordt het mogelijk om voor een goede overdracht te zorgen bij eventuele wisselingen in de projectorganisatie. Door kennis te nemen van de verschillende (vastgestelde) ontwerpdocumenten is instromen binnen de projectorganisatie altijd mogelijk. Documentatie van de projectdocumenten is dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de projectmanager.

Mentaliteit

De medewerkers van bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg zijn gedreven. Er heerst geen ‘van 09.00 tot 17.00 uur’ mentaliteit. Wanneer het werk erom vraagt, wordt in de avonduren, weekenden of vakanties doorgewerkt.