Strategisch vastgoedplan zorg

Door de hervorming van en bezuinigingen in de Nederlandse gezondheidszorg moet nog doelmatiger met het zorgvastgoed worden omgegaan dan nu het geval is. Kwalitatief goede huisvesting tegen een redelijke prijs die tevens flexibel kan worden ingezet is nodig voor een gezonde exploitatie van iedere zorgonderneming. Doordat de vergoeding voor de kapitaallasten een vast onderdeel is geworden van het budget, is het van belang dat het gebruik van het vastgoed wordt geoptimaliseerd. Hiermee komt er zoveel mogelijk budget beschikbaar voor het uitvoeren van de primaire zorgverlening.

Vastgoedportefeuille

Om een realistische koers uit te kunnen zetten, is het noodzakelijk dat zorgorganisaties hun huidige vastgoedportefeuille analyseren en waar nodig nieuwe huisvestingsprojecten initiëren. Oostelbos Van den Berg kan u helpen bij het uitvoeren van een (technisch) due dilligence en het opstellen van een strategisch vastgoedplan voor uw zorgvastgoed.

Fasen strategisch vastgoedplan

Voor het opstellen van het strategisch vastgoedplan hanteert Oostelbos Van den Berg de volgende fasen:

 • Iniatiatieffase
 • Informatie- en consultatieronde
 • Inventarisatie vastgoedportefeuille
 • Ontwikkelen vastgoedstrategie
 • Opstellen strategisch vastgoedplan

Tevens kunnen wij uw vastgoedmanagementsysteem optimaliseren en updaten op onder andere de volgende onderdelen.

 • Looptijd huurcontract of erfpachtcanon
 • Verhuurbaar vloeroppervlak (conform NEN 2580);
 • Financiële verplichtingen;
 • Bouwkundige en functionele knelpunten;
 • Onderhoudsstatus;
 • Exploitatiegegevens;
 • Omgevingsfactoren;
 • Flexibiliteit en duurzaamheid van het gebouw.

Vervolgacties vanuit strategisch vastgoedplan

Oostelbos Van den Berg heeft de expertise in huis om vervolgacties vanuit het strategisch vastgoedplan uit te voeren, zoals:

 • Opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen en –planningen;
 • Beoordelen van huur- en onderhoudscontracten;
 • Opstellen bouwkostenramingen voor nieuwbouw of verbouw;
 • Op de markt brengen van zorglocaties (tendermanagement).