Bouwkostenmanagement

Het berekenen en toetsen van bouwkosten maakt bij Oostelbos Van den Berg onderdeel uit van een complete bouwmanagementopdracht. De bouwkostendeskundige kan ook worden ingezet om de bouwkosten van één of enkele fasen van uw project op te stellen of om de bouwkosten die door een derde zijn opgesteld te beoordelen. Daarnaast kunnen onze deskundigen u adviseren over de aanbestedingsvorm en (direct of indirect) prijsonderhandelingen voeren met potentiële partijen.

Opstellen bouwkostenraming

Door middel van bouwkostenmanagement wordt ervoor gezorgd dat uw uitgaven binnen het opgestelde budget blijven. Voor elk project wordt in overleg met de opdrachtgever het budget vastgesteld. Door in een vroeg stadium een bouwkostenraming op te stellen (bij voorkeur in de definitiefase), kan reeds vanaf het begin van het bouwproject worden gestuurd op kosten. Wij werken hierbij van grof naar fijn. In iedere fase wordt de bouwkostenraming meer gedetailleerd ingevuld, waardoor keuzes duidelijk en inzichtelijk worden gemaakt. De projectmanagers van Oostelbos Van den Berg begrijpen dat bouwkostenmanagement méér is dan enkel het realiseren van een bouwproject binnen de budgettaire kaders. Zo zijn zij kritisch ten aanzien van het ontwerp en de uitvoering en zullen zij bijsturen waar dat nodig is. Wij zijn continu proactief op zoek naar mogelijke besparingen en alternatieven. Door de opgedane ervaring met en expertise van bouwkosten, gecombineerd met onze kennis van nieuwe producten, zijn de projectmanagers van bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg bij elk project van toegevoegde waarde.

Bouwkosten in relatie tot huisvestings- en exploitatiekosten

Bij de ontwikkeling van vastgoed en huisvestingsvraagstukken zijn de bouwkosten – en daarmee de investeringskosten – al lang niet meer leidend. Veel vaker wordt naast bouwkosten direct rekening gehouden met huisvestings- en exploitatiekosten. Dit vraagt om een andere benadering. Onze ervaren projectmanagers kunnen u van advies voorzien over de duurzaamheid van uw gebouw, aspecten omtrent het duurzame gebruik en de vervangingskosten.

Specialist in bouwkostenmanagement

Wilt u weten wat onze projectmanagers voor u kunnen betekenen op het gebied van bouwkostenmanagement? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.