Zorgvastgoed advies

De zorgvastgoedmarkt is de afgelopen jaren sterk gewijzigd; van een door de overheid gereguleerde sector naar een vrije markt waar op creatieve wijze oplossingen worden gevonden voor nieuw of bestaand zorgvastgoed. Er ligt voor de komende jaren een enorme opgave daar waar het gaat om het innoveren, investeren, renoveren of afstoten van gezondheidszorggebouwen. Nieuwe concepten worden ontwikkeld, vaak in gezamenlijkheid met andere (commerciële) partijen. Ketensamenwerking is daarbij noodzakelijk.

Kennis, ervaring en affiniteit met zorg

Bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg is sterk vertegenwoordigd binnen de gezondheidszorg, zowel in de care- als in de cure-sector. Wij werken onder andere voor zorginstellingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers en beleggers. Onze projectmanagers en adviseurs hebben veel affiniteit met de zorg. De kennis en ervaring die door ons de afgelopen jaren is opgedaan, willen wij graag met u delen. U kunt ons benaderen als één of meer van de volgende onderwerpen uw aandacht hebben.

  • woonzorgconcepten;
  • scheiden wonen en zorg;
  • kleinschalig wonen;
  • zorghotels;
  • zorg- en vastgoedexploitaties;
  • meerjarenonderhoud.

Financiering van (zorg)vastgoed

Oostelbos Van den Berg heeft de expertise in huis om u te adviseren bij de financiering van (zorg)vastgoed. Daarbij beschikken wij over een vastgoedrekenmodel voor de gezondheidszorg. Dit rekenmodel biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van verschillende scenario’s. Tevens kunnen onze adviseurs u met raad en daad bijstaan tijdens uw gesprekken met financiers, beleggers en ontwikkelaars.

Onze specialist in zorgvastgoed advies

De door de politiek ingegeven ontwikkelingen in de zorg maar ook de financiering van zorgvastgoed, wordt door ons op de voet gevolgd. De specialisten van bouwadviesbureau Oostelbos Van den Berg adviseren u met ervaring en creativiteit, zodat u een adequaat antwoord ontwikkelt op de veranderende vraag naar huisvestingsvormen.