Kliniek langdurige zorg Antes in Poortugaal

Opdrachtgever: Antes

Opleverdatum: Kwartaal 4 - 2019

Antes biedt een compleet aanbod van zorg en begeleiding. Centraal staat bevordering van de autonomie (empowerment) en herstel van de cliënt. Dit is een proces van de cliënt zelf. De inzet van expertise van de professional wordt afgestemd op de vragen en noden van de cliënt.

Niet alleen de psychische klachten worden behandeld, maar ook wordt begeleiding gegeven om weer meer grip op het leven te krijgen. Denk daarbij aan begeleiding op het gebied van wonen, financiën, een zinvolle dag invulling, werk, relaties en hobby’s. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan het herstel. Door de cliënt actief te betrekken en te informeren is hij in staat om zelf keuzes te maken. Herstel is het uitgangspunt van de zorgverlening. Dit betekent geloven dat de cliënten over de gevolgen van een psychiatrische aandoening heen kunnen groeien. Herstel is een individueel proces waarin de cliënt de regie moet hebben.

Bij de opzet van het ontwerp zijn daarbij de volgende kernwoorden gebruikt: helende omgeving door middel van een vriendelijk, rustgevend ingericht gebouw; menswaardige technologie; een sociale omgeving door betrokkenheid van familie en gemeenschap; grote aandacht voor situatie, medewerker en collegialiteit.

Naast een plek voor cliënten is in het gebouw ook een vleugel ingericht voor de MBO opleiding Verpleegkunde van Albeda. In totaal kunnen hier ongeveer 330 leerlingen in een kleinschalige onderwijsvorm theorie- en praktijktraining krijgen.

Oostelbos Van den Berg heeft voor dit project het projectmanagement, inclusief directievoering en toezicht verzorgd.