Adviescentrum Rabobank aan de Dreef 40 in Haarlem

Opdrachtgever: Rabobank Haarlem e.o.

Opleverdatum: Juni 2018

Het adviescentrum van Rabobank Haarlem en Omstreken aan de Dreef 40 in Haarlem was te groot. Om de huisvesting van Rabobank Haarlem e.o. aan te laten sluiten bij de werkelijke behoefte, maar ook de klantbediening zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is besloten tot een verbouwing waarbij Rabobank Haarlem nog uitsluitend de begane grond betrekt. Oostelbos Van den Berg heeft in eerste instantie middels enkele haalbaarheidsonderzoeken mogelijke scenario’s voor de Dreef en alternatieve locaties met elkaar vergeleken. Aan de hand van deze verkenningen is besloten de huisvesting aan de Dreef te handhaven.

Binnen de kaders die volgden uit het haalbaarheidsonderzoek is door Architectenbureau En Forma het plan uitgewerkt. In verband met de beoogde beperkte instandhoudings-periode is ook een beperkt budget beschikbaar gesteld voor deze verbouwing. Maximaal hergebruik maar ook een optimaal eindresultaat waren, in combinatie met het verbouwen in een bestaande toestand, de complicerende factoren die op dit project van invloed zijn geweest.

De werkzaamheden zijn voorbereid in een ontwerpteam en middels een onderhandse aanbesteding uitgevraagd. Oostelbos Van den Berg heeft het bouwmanagement inclusief directievoering en toezicht alsmede de coördinatie met alle overige leveranciers verzorgd.