Programma van eisen nieuwbouw parkeergarage P-Sports TU Delft

Opdrachtgever: TU Delft

Opleverdatum: Februari 2018

Oostelbos Van den Berg heeft in opdracht van de TU Delft het programma van eisen (PvE) geschreven voor de uitvraag van een tijdelijke parkeergarage op locatie P-Sports.

Op het huidige parkeerterrein P-Sports is op korte termijn tijdelijke uitbreiding van parkeerplaatsen noodzakelijk, als gevolg van diverse ontwikkelingen op de Campus van de TU Delft. Het huidige parkeerterrein omvat ca. 450 parkeerplaatsen.

De garage zal onder meer bestemd zijn voor medewerkers en bezoekers met een bestemming op het terrein van TU Delft. De gewenste parkeercapaciteit bedraagt ca. 400 extra plaatsen gedurende een periode van maximaal 10 jaar.

Het opgestelde PvE vormt de basis voor het ontwerp van de parkeergarage door de ontwerpende partijen, zijnde architect, constructeur, installatieadviseur en akoestische adviseur. In het PvE zijn de uitgangspunten omschreven waaraan het gehele ontwerp zal moeten voldoen.