Rabobank IJmond aan de Graaf Janstraat 6 in Beverwijk

Opdrachtgever: Rabobank IJmond

Opleverdatum: September 2017

Omschrijving

Het project heeft betrekking op de interne verbouwing van het Rabobank adviescentrum aan de Graaf Janstraat 6 in Beverwijk. Het pand – bestaande uit vijf bouwlagen – heeft een bvo van circa 2.800 m². Oostelbos Van den Berg heeft dit project vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en ingebruikname begeleid.

In verband met wijzigingen in de organisatie en het vestigingenbeleid zijn de begane grond en de 1e verdieping geheel nieuw ingericht voor de bank. De overige verdiepingen zijn geschikt gemaakt voor een toekomstige verhuur aan derden. Een gevelrenovatie van het gehele complex was onderdeel van het project. Een geheel nieuwe installatie is op de begane grond en 1e verdieping aangebracht. Op de verdiepingen is de bestaande installatie aangepast naar toekomstige onderverhuur en daar waar nodig aangepast in verband met de gevelwijzigingen.

In totaal is er ruimte gecreëerd voor circa 80 werkplekken, daarbij is het principe van Het Nieuwe Werken ver doorgevoerd door het gebruik van diverse werk-plektypologieën. Na de verbouwing is de begane grond ingericht als klantgebied met spreekkamers, een waardengebied, overlegvoorzieningen en een werkcafé. In dit werkcafé zijn naast de lunchplekken en informele overlegplekken ook arbo-werkplekken gerealiseerd. De 1e verdieping is ingericht als backoffice met een auditorium, werkplekken en overlegvoorzieningen. De kantoorverdiepingen op de 2e t/m 4e verdieping zijn geschikt gemaakt voor verhuur en derden.

Het ontwerp is van COARE, constructief heeft IOB geadviseerd en Wolf Dikken adviseurs was verantwoordelijk voor de advisering met betrekking tot bouwfysica, brandveiligheid en de technische installaties.

Belangrijk aspect is de totstandkoming van een ontwerp in overleg met de verhuurder.

De verbouwing is in een onbewoonde toestand uitgevoerd in een periode van 22 weken.