Tijdelijke Parkeergarage TU P-Sports

Opdrachtgever: Technische Universiteit Delft

Opleverdatum: 4e kwartaal 2019

De komende jaren wordt de campus van TU Delft groener, met meer aandacht voor voetgangers en fietsers. Zo wordt onder meer het Stevingebied aantrekkelijker gemaakt. De TU Delft vervangt de komende jaren diverse verspreide parkeerplekken door grotere, goed bereikbare parkeervoorzieningen direct aan de campusring.

Op de locatie van parkeerterrein P-Sports is een (demontabel) parkeergebouw gebouwd. Dit is noodzakelijk omdat in het Stevingebied het onderwijsgebouw Echo wordt gerealiseerd en het hele gebied wordt heringericht. Op termijn worden alle parkeerplekken in dit gebied (circa 400) verplaatst. Het parkeergebouw en het terrein P-sports bieden straks zo’n 830 parkeerplekken. De totale parkeercapaciteit in het gebied blijft hiermee gelijk. Deze locatie is goed bereikbaar vanaf de campusring en ligt binnen de gewenste loopafstanden voor het gebied Stevin, X (voormalig Sport & Cultuur) en EWI.

De gevels van de parkeergarage hebben verticale gevelbakken met een mix van plantensoorten die meekleuren met de seizoenen. Dit geeft de garage een groen karakter, terwijl de natuurlijke ventilatie van de open parkeergarage gewaarborgd blijft. De beplanting beperkt bovendien geluidshinder en vangt fijnstof af.

De parkeergarage is gebouwd met een modulair systeem, met prefab betonnen en stalen elementen. De garage kan na gebruik volledig worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd. Daarmee is deze parkeergarage een voorbeeld van circulair en duurzaam bouwen.

Oostelbos Van den Berg heeft namens de TU Delft opgetreden als extern projectmanager bij de engineering en uitvoering van het UAC-GC contract met Ballast Nedam Parking. Hierbij zijn de ontwerpen van BN getoetst aan de Vraagspecificaties en heeft gedurende de uitvoering kwaliteitscontrole op de bouwlocatie plaatsgevonden.

wUrck_P-Sports_Foto-Oriol-Casas-Cancer