Begeleiding Beheer & Onderhoud iHUB

Opdrachtgever: iHUB

Opleverdatum: n.t.b.

iHUB is een alliantie die het mogelijk maakt dat hulpverleners en docenten al hun tijd kunnen besteden aan jeugdhulp en speciaal onderwijs aan kinderen. Door efficiënt en effectief primaire processen te ondersteunen maakt iHUB dit mogelijk voor organisaties die zijn aangesloten bij de alliantie. Op dit moment zijn dat Horizon, Altra, de Opvoedpoli en De nieuwe Kans.

Onze werkzaamheden m.b.t gebouwbeheer zijn een vervolg op de werkzaamheden welke wij de afgelopen jaren voor Altra hebben uitgevoerd. De werkzaamheden omvatten het volgende:

Het jaarlijks actualiseren van en rapporteren over de MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOP’s) per locatie middels een opname van de betreffende locatie op de gebieden: bouwkundig, installaties en terrein. Het maken van jaarplannen en het doen van voorstellen voor het uitvoeren dan wel doorschuiven van onderhoudsactiviteiten per locatie. Het organiseren en begeleiden van aanbestedingen met betrekking tot onder­houds­werkzaamheden, alsmede het plannen van, organiseren van en toezicht houden op werkzaamheden van derden. Het adviseren over offertes met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden en het adviseren ter onderbouwing van strategische beslissingen en overige situaties die met gebouwbeheer te maken hebben. Het actualiseren en via internet ter beschikking stellen van een digitaal vastgoeddossier. Het periodiek bespreken en bijhouden van openstaande acties op het gebied van bouwkundige zaken. Het coördineren en bewaken van aanpassingen m.b.t. de brandveiligheidsinstallaties en inbraakinstallaties. Controle op onderhoudsrapporten van leveranciers van iHUB via een vooraf vastgestelde checklist.