Transitie van Altra (Jeugd & Opvoedhulp en drie kantoorlocaties) in Amsterdam

Opdrachtgever: Altra

Opleverdatum: Januari 2012 tot en met maart 2013

Omschrijving:

Het project richt zich op de implementatie van het Lange Termijn Huisvestingsplan. Het is een omvangrijk proces van organisatie- en cultuurverandering, herallocatie van medewerkers, introductie van het Nieuwe Werken, gebouwaanpassingen en verhuizingen.

Ten behoeve van dit transitieproces heeft Oostelbos Van den Berg b.v. de integratie van de huisvesting begeleid, wat concreet is vormgegeven door:

  • Het huisvesten van Altra Jeugd & Opvoedhulp in drie Altra Colleges;
  • Het inhuizen van Altra Jeugd & Opvoedhulp in circa 14 bevriende (reguliere) basis- en middelbare scholen;
  • Het herinrichten van drie kernlocaties.