BK City Stay TU Delft

Opdrachtgever: TU Delft

Opleverdatum: September 2016

Omschrijving

In mei 2008 ging het gebouw van faculteit Bouwkunde van de TU Delft verloren tijdens een brand. Vervangende ruimte werd gevonden in het voormalige TU-hoofdgebouw dat in korte tijd geschikt werd gemaakt. Vijf jaar later werd besloten om de faculteit hier permanent te vestigen. Project BK City Stay werd opgezet om het gebouw bouwkundig en installatietechnisch te optimaliseren. In de periode van 2013 tot en met 2015 is het gebouw in bouwteamverband gefaseerd aangepakt.

In de vleugels die in 2013 zijn aangepakt, bleek het klimaat ondermaats te zijn en er is besloten om de aangebrachte installatie qua opzet grondig aan te passen. Dit resulteerde in het plaatsen van een viertal luchtbehandelingskasten in de kelder. Het kanalenstelsel is hierop uitgebreid. De complete uitvoering is in het zomerreces van 2016 uitgevoerd.