IKC Montessori Parkrijk in Rijswijk

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk

Opleverdatum: Juli 2021

Integraal Kind Centrum Montessori Parkrijk staat in de woonwijk RijswijkBuiten in het deelplan Parkrijk. Voor het IKC Parkrijk is uitgegaan van groepsruimten met een beperkte omvang, in combinatie met open leerruimten die centraal gelegen zijn tussen de groepsruimten voor de school, een speellokaal en (stam)ruimten voor de kinderopvang. De buitenschoolse opvang (BSO) maakt naast de eigen ruimten ook buiten schooltijden en in vakanties gebruik van de onderwijsruimten. In de gemeenschappelijke ruimten zijn onder andere een handvaardigheidruimte, een gemeenschappelijke aula en een personeelskamer opgenomen. Daarnaast is er een volwaardige gymzaal gerealiseerd die buiten schooltijden wordt verhuurd aan sportverenigingen uit de gemeente Rijswijk. Deze gymzaal voldoet aan de KVLO-eisen. Het totale gebouw voldoet aan de klasse B van het PvE Frisse Scholen en is Bijna Energieneutraal (BENG) Voor de partners in het IKC Parkrijk geldt dat zij streven naar zo veel mogelijk medegebruik van ruimten. Bij de ontwikkeling van dit project zijn de volgende kernpartners betrokken geweest:

– Stichting Librijn Openbaar Onderwijs;

– De Lange Keizer Kinderopvang (met dagopvang en buitenschoolse opvang);

– Gemeente Rijswijk (Sport en Welzijn).

Na het afronden van het opstellen van de vraagspecificatie en het begeleiden van de aanbesteding UAV-GC, heeft de gemeente Rijswijk Oostelbos Van den Berg gevraagd om het project in de verdere uitwerking en realisatie als projectleider vanuit de gemeente te begeleiden. Taken die OvdB in deze rol van projectleider heeft uitgevoerd zijn:

– Intern – ook bestuurlijk/politiek – en extern eerste verantwoordelijke voor deze ontwikkeling;

– Spil tussen gebruiker(s), huurder, adviseurs en interne gemeentelijke organisatie;

– Het organiseren van ontwerp-/gebruikersoverleggen, overleggen met de aannemer e.d.;

– Budgetbewaking;

– Sturen en bewaken van de ontwerp- en uitvoeringsplanning;

– Aansturen van het toezicht op de bouwkundige en installatietechnische uitvoering;

– Organiseren van het opleveringsproces;

– Het begeleiden van afspraken over beheer en exploitatie van de gebouwen;

– Het opstellen van een Raadsvoorstel voor uitbreiding van de BSO;

– Het opstellen van de benodigde interne en bestuurlijke rapportages (inbreng P&C cyclus en waar nodige college en/of raadsvoorstellen);

– Het adviseren en informeren van de verantwoordelijk manager en bestuurlijke portefeuillehouder;

– Het -in samenwerking- verzorgen van de nodige communicatie zowel naar buiten als naar binnen toe.

IMG_7392