Kopgebouw CiTG van TU Delft

Opdrachtgever: TU Delft

Opleverdatum: November 2018

Het kopgebouw CiTG ligt aan de Stevinweg 1 in Delft en is gekoppeld aan het hoofdgebouw van CiTG van de TU Delft. Het CiTG-gebouw is een bouwwerk uit de jaren zestig. Het kopgebouw is in 2006 gestript en gerenoveerd. Hierbij is onder andere een volledig nieuwe aluminium vliesgevel geplaatst. Deze vliesgevel is uitgevoerd met een aantal úitstekende volume-“erkers”. De detaillering van de vliesgevel en de erkers gaven comfortklachten.

Middels bouwkundige en installatietechnische aanpassingen zijn er verbeteringen doorgevoerd waardoor deze comfortklachten zoveel mogelijk teniet worden gedaan. De totale vliesgevel is nagezien, erkers zijn gedemonteerd en voorzien van isolatie, damp- en waterkerende folies en de nodige kitwerken. De natuurlijke luchttoevoer in de gevels en erkers is dichtgezet en er is een gesloten gebalanceerd ventilatiesysteem gerealiseerd middels een extra LBK, roosters en airsocks.

Oostelbos Van den Berg verzorgde voor dit project de directievoering en het toezicht.