Nieuwbouw Arentschool in Rotterdam

Opdrachtgever: Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam (SKOR)

Opleverdatum: Oktober 2021

Kind en Onderwijs is een Christelijk geïnspireerde stichting voor primair onderwijs. Onder de stichting vallen 27 scholen voor basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs.

De verschillende scholen binnen de stichting verschillen sterk van elkaar. Mede daardoor is er binnen de stichting sprake van een sterke dynamiek in onderwijsconcept en werkwijzen. De diversiteit van de scholen en hun populatie, het feit dat Kind en Onderwijs die diversiteit als rijkdom ervaart, heeft gevolgen voor de manier waarop de stichting naar haar scholen kijkt. Kind en onderwijs hecht er waarde aan dat de scholen hun maatschappelijke verankering vinden in de wijk waarin zij staan en deel uit maken van de cultuur en geschiedenis van die wijk.

Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam wordt onderwijs gegeven dat focust op het benutten van alle uitdagingen en mogelijkheden die een kind heeft, niet alleen op het gebied van kennis en prestaties, maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming. Schoolgebouwen zijn een verlengde van de onderwijsvisie van een school. Kind en Onderwijs streeft naar aantrekkelijke en duurzame schoolgebouwen waarmee de stichting zich kan profileren. Het doel is om zowel kinderen, ouders als medewerkers een fijne thuisbasis te geven.

Op basis van de opgestelde businesscase heeft de Gemeente Rotterdam akkoord gegeven om de vervangende nieuwbouw van de Arentschool op dezelfde locatie door middel van een Design & Build contract verder uit te werken.

Oostelbos Van den Berg heeft vervolgens middels een aanbesteding de opdracht verkregen voor:

-het projectmanagement vanaf herijking PvE;

-het begeleiden van de aanbesteding;

-het begeleiden van de engineering en de uitvoering.

Inmiddels heeft de oplevering plaatsgevonden en is de school in gebruik genomen.