Melanchthon De Blesewic in Bleiswijk

Opdrachtgever: Melanchthon

Opleverdatum: April 2020

Melanchthon De Blesewic is gehuisvest aan de Hoekeindseweg 7a in Bleiswijk. De school had bij aanvang van het project in 2016 circa 600 leerlingen voor mavo en havo. Het gerealiseerde schoolgebouw is geschikt voor 700 tot 750 leerlingen. De bestaande school inclusief noodlokalen had een omvang van 3.920 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). De noodlokalen zijn verwijderd/gesloopt. De gerealiseerde school met aan(nieuw)bouw heeft een omvang van 4.835 m2 bvo. De aan(nieuw)bouw heeft een omvang van circa 2.300 m2 bvo. De aan(nieuw)bouw is gerealiseerd op het terrein van De Blesewic tussen de school en de sporthal. Naast de realisatie van de aan(nieuw)bouw hebben binnen de bestaande school verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden, zoals: de wijziging van de hoofdentree met receptie, de uitbreiding van de aula, de herinrichting van de pauzeruimte van het personeel en de aanpassingen van de lokalen in de zuidwest- en de zuidoostvleugel. Het terrein ter plaatse van de voormalige noodlokalen en aan de noordzijde van de school is opnieuw ingericht. Daarnaast is ook het terrein bij de entree en aan de zuidzijde van de school opnieuw ingericht en voor een groot deel voorzien van nieuwe bestrating en terreinrichting.

Oostelbos Van den Berg heeft het projectmanagement en de directievoering verzorgd.

IMG_7662