Melanchthon De Blesewic in Bleiswijk

Opdrachtgever: Melanchthon

Opleverdatum: April 2020

Melanchthon De Blesewic is gehuisvest aan de Hoekeindseweg 7a in Bleiswijk. De school had bij aanvang van het project in 2016 circa 600 leerlingen voor mavo en havo. Het gerealiseerde schoolgebouw is geschikt voor 700 tot 750 leerlingen. De bestaande school had een omvang van 3.920 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo). Dit was inclusief 1.170 m2 noodlokalen. De gerealiseerde school met aan(nieuw)bouw heeft een omvang van 4.835 m2 bvo. Daarmee een uitbreiding op de bestaande school van circa 900 m2 bvo. De aanbouw heeft een omvang van circa 2.100 m2 bvo. De aanbouw is gerealiseerd op het terrein van De Blesewic tussen de school en de sporthal. Naast de realisatie van de aanbouw hebben binnen de bestaande school verbouwingen en aanpassingen plaatsgevonden. De verbouwingen en aanpassingen zijn geweest: de wijziging van de hoofdentree met receptie, de uitbreiding van de aula, de herinrichting van de pauzeruimte personeel en de aanpassingen van de lokalen in de zuidwest- en de zuidoostvleugel. Het terrein ter plaatse van de voormalige noodgebouwen en aan de noordzijde van de school is opnieuw ingericht. Daarnaast is ook het terrein bij de entree en aan de zuidzijde van de school opnieuw ingericht en voor een groot deel te voorzien van nieuwe bestrating en terreinrichting.

Oostelbos Van den Berg heeft het projectmanagement (vanaf de VO-fase) en de directievoering verzorgd.

IMG_7662