Basisschool Pius X in Wateringen

Opdrachtgever: WSKO

Opleverdatum: 30 januari 2018

Omschrijving:

Aan de Dr. Schaepmanstraat in Wateringen heeft WSKO – op de huidige locatie van de Pius X – de nieuwbouw van de Pius X gerealiseerd. De Pius X is een basisschool met circa 350 leerlingen en 14 groepen. In de school is tevens een kinderdagverblijf voor Okidoki Kinderopvang gerealiseerd en buitenschoolse opvang voor BSO Hakuna Matata. De school heeft een omvang van circa 2.815 m² bvo. De school heeft als ambitie om een “Gezonde Brede School” te zijn. Dit is vertaald in de doelstellingen Talentontwikkeling, Sport en bewegen, Gezonde leefstijl en Cultuur en natuur. Onderdeel van de school is de aanpassing van de bestaande en te handhaven gymzaal.

Oostelbos Van den Berg heeft het programma van eisen geschreven en heeft het projectmanagement verzorgd van voorlopig ontwerp tot en met de oplevering en nazorg.