Basisschool de Hofvilla in Wateringen

Opdrachtgever: WSKO

Opleverdatum: Fase 1: januari 2018 - Fase 2: oktober 2018

Omschrijving:

Aan de Dr. Schaepmanstraat in Wateringen heeft WSKO – op de huidige locatie van de Pius X – de nieuwbouw van de Hofvilla gerealiseerd. De Hofvilla is een basisschool met circa 400 leerlingen in 20 groepen. In de school is tevens een kinderdagverblijf voor Okidoki Kinderopvang gerealiseerd en buitenschoolse opvang voor BSO Hakuna Matata. De school heeft een omvang van circa 3.050 m² bvo. De school heeft als ambitie om een “Gezonde Brede School” te zijn. Dit is vertaald in de doelstellingen Talentontwikkeling, Sport en bewegen, Gezonde leefstijl en Cultuur en natuur. Onderdeel van de school is de aanpassing van de bestaande en te handhaven gymzaal.

Oostelbos Van den Berg heeft het programma van eisen geschreven en heeft het projectmanagement verzorgd van voorlopig ontwerp tot en met de oplevering en nazorg.