Segbroek College aan de Goudsbloemlaan in Den Haag

Opdrachtgever: VO Haaglanden

Opleverdatum: Oktober 2020

Het Segbroek College Goudsbloemlaan is een openbare school voor mavo en heeft 700 leerlingen. De school dateert uit 1956, is ontworpen door architect J.J.P. Oud en is een rijksmonument.

De revitalisering van de school betekende dat de levensduur van het gebouw technisch en functioneel met minimaal 25 jaar verlengd moest worden. Daarbij werd de ‘schil’ (gevels en daken) aangepakt en werd de school intern verbouwd, zodat de huisvesting geschikt was voor de nieuwe onderwijsvisie. Daarnaast is het gebouw voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie, waardoor wordt voldaan aan Frisse Scholen klasse B. De planontwikkeling en verbouwing heeft plaatsgevonden met respect voor het rijksmonument en in goed overleg met de monumentencommissie.

Afbeelding1