Segbroek College aan de Klaverstraat in Den Haag

Opdrachtgever: VO Haaglanden

Opleverdatum: Juli 2021

Het Segbroek College Klaverstraat is een openbare school voor havo, vwo en gymnasium en heeft 1600 leerlingen. De oorspronkelijke school komt uit 1955 en is ontworpen door architect Sjoerd Schamhart. In 2000 is daar een deel tegenaan gebouwd van architect Leon Thier. Het oudbouwdeel is een rijksmonument.

In 2016 is het project Klaverstraat fase 1 afgerond. Dit project bestond in hoofdzaak uit de nieuwbouw van een gymzaal en een aantal lokalen. In fase 2 vindt de revitalisering van de school plaats en dient de levensduur van het gebouw met minimaal 25 jaar te worden verlengd. In fase 2A is onder andere de ‘schil’ (gevels en daken) aangepakt en is de school onder andere voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie, waardoor wordt voldaan aan de Frisse Scholen klasse B. In fase 2B vinden de interne verbouwingen plaats, zodat de huisvesting geschikt is voor de nieuwe onderwijsvisie. De planontwikkeling vindt plaats met respect voor het rijksmonument en in goed overleg met de monumentencommissie.

17042.02 Segbroek Klaverstraat 217042.02 Segbroek Klaverstraat 3