School Altra aan de Johan Braakensiekhof in Amsterdam

Opdrachtgever: Altra

Opleverdatum: Augustus 2014

Omschrijving:

School2Care is een school voor speciaal voortgezet onderwijs en maakt deel uit van Altra. Speciaal, omdat de leerling van acht tot acht uur op school verblijft. En speciaal omdat alles op alles gezet wordt, zodat de leerling het beste uit zichzelf kan halen. Om dit bereiken is een rustige en veilige leeromgeving nodig.

School2Care is in 2014 naar de andere locatie aan het Johan Braakensiekhof 31 in Amsterdam verhuisd, waar zij samengaat met Altra Jeugdzorg en de Bascule. Hiervoor zijn bouwkundige en installatietechnische aanpassingen van het bestaande gebouw verricht. Oostelbos Van den Berg heeft deze aanpassingen gei╠łnventariseerd en verwerkt in een bestek. De verbouwing heeft in de zomervakantie van 2014 plaatsgevonden.

Oostelbos Van den Berg heeft voor dit project projectmanagement, directievoering en toezicht verzorgd.