Tijdelijke huisvesting Segbroek College in Den Haag

Opdrachtgever: VO Haaglanden

Opleverdatum: Augustus 2019

Vanaf aanvang schooljaar 2019/2020 (september 2019) wordt het Segbroek College Goudsbloemlaan verbouwd en aangepast aan de huidige standaarden en onderwijsvisie. Het Segbroek College Klaverstraat volgt daarna, vanaf schooljaar 2020/2021. De oplevering van de Klaverstraat is zomer 2021. Voor beide schoollocaties is tijdelijke huisvesting nodig. Na een lange zoektocht, waarbij diverse locaties zijn beoordeeld, is besloten om de tijdelijke huisvesting te realiseren op het terrein naast de gymzaal aan de Goudsbloemlaan. Op het perceel is een tweelaagse huisvesting in een H-vorm gerealiseerd, zodanig vormgegeven dat de aanwezige bomen zijn gespaard. Binnen een kort tijdsbestek vanaf februari 2019 heeft de aanbesteding, planontwikkeling, vergunningsaanvraag, vergunningsverlening en de uitvoering plaatsgevonden. Keurig op tijd heeft het Segbroek College eind augustus 2019 de huisvesting in gebruik kunnen nemen.

Afbeelding2Afbeelding3