Altra College Waterland aan het Koggenland 100 in Purmerend

Opdrachtgever: Altra

Opleverdatum: Augustus 2011

Omschrijving:

Altra College Waterland is een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. De school biedt, na de uitbreiding, onderwijs en zorg aan ongeveer 80 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De school heeft een regiofunctie voor Waterland.

Het project betreft de renovatie en uitbreiding van de bestaande school. Bij het ontwerp zijn de volgende uitgangspunten bepalend geweest: overzichtelijkheid, functionaliteit, veiligheid, transparantie, geborgenheid en duurzaamheid. Deze aspecten komen terug in het ontwerp. Het schoolgebouw bestaat uit 10 groepslokalen, 3 vaklokalen en een aantal ondersteunende ruimten.

Oostelbos Van den Berg heeft voor dit project projectmanagement, directievoering en toezicht verzorgd. Tevens heeft zij de verhuizing voorbereid en georganiseerd.