Bets Frijlingschool in Purmerend

Opdrachtgever: Altra

Opleverdatum: December 2011

Omschrijving:

De Bets Frijlingschool is een school voor speciaal onderwijs, een zogenaamde cluster 4 school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen. Daarnaast heeft een aantal kinderen leerproblemen.

De school biedt onderwijs en zorg aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De school heeft een regiofunctie voor Waterland. Altra is het schoolbestuur (het bevoegd gezag) van de Bets Frijlingschool in Purmerend. De school heeft ongeveer 80 leerlingen.

Ten behoeve van de nieuwbouw heeft Oostelbos Van den Berg voor dit project projectmanagement, directievoering en toezicht verzorgd. Tevens heeft zij de verhuizing voorbereid en georganiseerd.