Dagopvang Pauluskerk in Rotterdam

Opdrachtgever: OntwikkelingsBedrijf Rotterdam

Opleverdatum: Juli 2007

Omschrijving

Deze dagopvangvoorziening is nodig omdat het gebouw van de Pauluskerk aan de Mauritsweg in de loop van 2007 is gesloopt. Het gebouw moet plaatsmaken voor het nieuwbouwproject ‘De Calypso’. In ‘De Calypso’ komt een nieuwe kerk zonder dag- en nachtopvang voor (verslaafde) dak- en thuislozen.

De nieuwe dagopvang aan het Couwenburg is tijdelijk voor een periode van 3 tot maximaal 5 jaar en valt binnen het nieuwe Rotterdamse beleid voor de opvang en hulpverlening aan Rotterdamse dak- en thuislozen: Centraal Onthaal. Dit beleid is per 1 januari 2006 van kracht en moet binnen enkele jaren leiden tot een behoefte aan minder opvangplekken in de stad. Hier kunnen in totaal 150 dak- en thuislozen terecht. Het gebouw is opgetrokken uit geprefabriceerde units, welke in één dag op de locatie zijn geplaatst. Na 2 maanden afbouwen is op 1 augustus 2007 het gebouw in gebruik genomen.

Oostelbos Van den Berg heeft de projectbegeleiding verzorgd.