Woonvoorziening MO Nesselande in Rotterdam

Opdrachtgever: OntwikkelingsBedrijf Rotterdam

Opleverdatum: September 2010

Omschrijving:

Het project bestaat uit een kleine woonvoorziening voor 12 à 15 voormalig dak- en thuislozen aan de Wollefoppenweg in Rotterdam op een perceel ten oosten van pand 45. De bewoners kunnen met woonbegeleiding van Het Leger des Heils goed functioneren. De woonvoorziening is voor een deel van deze groep mensen de laatste stap op de weg naar het weer zelfstandig kunnen wonen.

Oostelbos Van den Berg heeft het bouwmanagement verzorgd voor het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam.