Woonvoorziening IBW aan de Petristraat in Rotterdam

Opdrachtgever: OntwikkelingsBedrijf Rotterdam

Opleverdatum: Juni 2007

Omschrijving

In de Petristraat is een zorgcentrum gevestigd voor voormalige dak- en thuislozen. Er is op dit moment plaats voor maximaal 22 mannen. Een belangrijk deel van deze bewoners heeft in het verleden problemen gehad met drank en/of drugs. Voor zover men nu nog verslaafd is, geldt in ieder geval dat men deze verslaving onder controle heeft. De Petristraat is te vinden in de buurt van de Brandweerkazerne en Moller Autoschade. Er wonen relatief weinig mensen in dit deel van het Kleiwegkwartier.

Het zorgcentrum wordt beheerd door Bouman GGZ. In het zorgcentrum zijn permanent (dag en nacht) minimaal twee professionele begeleiders aanwezig. De huidige bewoners zijn in principe vrij om te komen en gaan wanneer zij dat willen. Ook kan men bezoek ontvangen. Door bijvoorbeeld het aanbieden van dagactiviteiten wordt het zoveel mogelijk gestimuleerd om volgens een vast ritme te leven.

Vanaf eind 2004 tot en met de zomer van 2006 stond de opvang direct in verband met het sluiten van de tippelzone aan de Keileweg in Rotterdam-West. De dames die van de Keileweg kwamen, werden op verschillende nieuwe locaties in de stad opgevangen en dit was één van die opvanglocaties. De Petristraat werd gebruikt als een eerste stap om te komen tot een rustiger leven voor dames die hebben getippeld of voor verslaafde dames. Ondertussen is de behoefte aan opvangplaatsen voor deze vrouwen afgenomen. In 2007 is daarom de doelgroep van de opvang gewijzigd van vrouwen naar mannen. Over de geplande wijziging zijn de omwonenden geïnformeerd. Door het wijzigen van de doelgroep wordt mogelijk de kans op overlast vergroot. De positieve ervaringen met betrekking tot het ontbreken van overlast en de positieve houding van de omwonenden hebben er echter toe geleid dat men heeft ingestemd met de wijziging van de doelgroep.

Oostelbos Van den Berg heeft de begeleiding van dit project op zich genomen.