Ondersteuning UAV-GC contract bij project 'Sportpark de Koppelsteeg' in Oss

Opdrachtgever: Van Kessel Sport en Cultuurtechniek BV

Opleverdatum: 3de kwartaal 2018

Oostelbos Van den Berg ondersteunt aannemer Van Kessel Sport en Cultuurtechniek BV met adviezen over het UAV-GC contract bij het project ‘Sportpark de Koppelsteeg’ te Berghem (gemeente Oss). Het project bestaat uit de realisatie van een geheel nieuw Sportpark, inclusief de bouw van nieuwe (kunst)velden en een nieuw clubhuis. Het twee verdiepingen tellende gebouw komt aan de zijde van het hoofdveld te liggen, op een talud.

De opgave betreft de revitalisering van het bestaande sportpark de Koppelsteeg te Berghem. De revitalisering omhelst de herindeling van het terrein met behoud van het bestaande kunstgrasveld en realisatie van een nieuw clubgebouw, een nieuwe tribune, een nieuw kunstgrasveld en twee nieuwe natuurgrasvelden en een kunstgras pupillenveld. Daarnaast worden er parkeervoorzieningen en diverse andere inrichtingselementen gerealiseerd. Hierbij zet de gemeente in op een integrale duurzame ontwikkeling van het sportpark, hetgeen zal bijdragen aan de doelstelling om één van de drie duurzaamste gemeentes van Brabant te worden. Om de duurzaamheid te waarborgen is het ontwerp opgebouwd volgens de Trias Energetica. In het bouwproces worden maatregelen uitgevoerd die gericht zijn op een beperking van het energieverbruik.

Het project betreft het ontwerpen, de engineering en de realisatie van het terrein, nieuwe kunstgrasvelden, twee nieuwe natuurgrasvelden, pupillenveld een nieuw clubgebouw en nieuwe tribunes.

Volg op de website van Berghem Sport de voortgang van de werkzaamheden.