Het Oude Luxor Theater in Rotterdam

Opdrachtgever: OntwikkelingsBedrijf Rotterdam

Opleverdatum: September 2010

Omschrijving:

Beperkte renovatie van het gehele gebouw voor een gebruiksduur van 5 jaar.

Het Oude Luxor Theater heeft in 2010 de entree, de publieksruimten en de laad- en losfaciliteit aangepast met die ingrepen die noodzakelijk zijn om het gebouw voor een periode tot 1 januari 2015 in stand te houden. De inrichting van het gebouw voldoet echter niet meer aan de hedendaagse eisen die worden gesteld aan de functionaliteit en publieksbeleving. Aanpassing van de inrichting is met het oog op amovering van het gebouw al enkele malen uitgesteld.

Het gebouw is veelbesproken en gelegen op een al even veelbesproken locatie. Het Theater heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend theater met een brede programmering en uiteenlopende festivals en manifestaties. Het gebouw is met grote regelmaat in alle hoeken en gaten gevuld met activiteiten. Technisch en facilitair is het niet ingericht om aan de eisen van bespelers en bezoekers te voldoen. Het intensieve gebruik heeft zijn sporen nagelaten.

Uitgaan in het theater wordt geassocieerd met ‘totale kwaliteit’ van entree tot toiletten, de omgeving moet goed bereikbaar en veilig zijn. Aan de bediening en verzorging mag maar weinig ontbreken. Functie en inhoud hebben plaatsgemaakt voor comfort en beleving.