Woningbouw Meeuwenoord in Brielle

Opdrachtgever: Gemeente Brielle

Opleverdatum:

Omschrijving:

De gemeente Brielle is voornemens om in de wijk Meeuwenoord in Brielle de ontwikkeling van woningbouw mogelijk te maken. Het huidige bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid deze ontwikkeling te realiseren; een nieuw bestemmingsplan dient te worden opgesteld waarbij een stad- & milieubenadering zal worden doorlopen. Oostelbos Van den Berg heeft de projectleiding van de gemeente in het proces voor het tot stand komen van een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp begeleid. De rol van Oostelbos Van den Berg is geweest om als operationeel projectmanager de adviseurs binnen een externe projectorganisatie aan te sturen en de adviezen te beoordelen en te coòˆrdineren.

Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp is inmiddels opgeleverd. Na besluitvorming zal de gemeente Brielle verdere stappen nemen inzake de ontwikkeling.