Tijdelijke huisvesting Zorgcentrum De Vloed in Son en Breugel

Opdrachtgever: Archipel

Opleverdatum: September 2009

Omschrijving:

Zorgcentrum De Vloed zal vervangende nieuwbouw realiseren op dezelfde locatie als de bestaande voorziening. Hiertoe zal eerst de bestaande voorziening worden gesloopt alvorens nieuwbouw kan worden gepleegd. Deze periode van sloop tot en met de ingebruikname van de nieuwe huisvesting neemt naar verwachting drie jaar in beslag. Voor de tussenliggende periode is een tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor De Vloed en al haar bewoners aan de Veerstraat in Son en Breugel. De tijdelijke huisvesting biedt plaats aan de volgende voorzieningen.

  • 18 verblijfsplaatsen, categorie zwaar (drie groepen van zes cliënten)
  • 52 verblijfsplaatsen, categorie licht
  • 2 plaatsen tijdelijke opname, categorie licht
  • 8 plaatsen dagverzorging
  • Algemene en welzijnsvoorzieningen
  • Ondersteunende en facilitaire diensten
  • 15 huurwoningen