Tijdelijke huisvesting t.b.v. Sabina van Egmont in Oud-Beijerland

Opdrachtgever: Sabina van Egmont

Opleverdatum: Juli 2010

Omschrijving:

Sabina van Egmont realiseert diverse nieuwbouwprojecten in Oud-Beijerland. Om deze nieuwbouw mogelijk te maken is tijdelijke huisvesting noodzakelijk. Na een gerechtelijke uitspraak, waarbij is vastgesteld dat de tijdelijke huisvesting in Oud-Beijerland moet worden gerealiseerd, is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in deze gemeente. Van alle opties is de realisatie van een tijdelijk gebouw op een grasland aan de Randweg, de enige aanvaardbare optie. Oostelbos Van den Berg heeft het locatieonderzoek verzorgd en nadien de aanbesteding bij diverse leveranciers van interimvoorzieningen. Op basis van deze aanbesteding is de keuze gevallen op De Meeuw. In maart 2010 is gestart met de uitvoering. 4 maanden later in juli 2010 is het gebouw opgeleverd.

Oostelbos Van den Berg heeft de begeleiding van de realisatie verzorgd.