Kliniek De Gantel in Sliedrecht

Opdrachtgever: Yulius

Opleverdatum: April 2020

Yulius ondersteunt mensen met een psychiatrische aandoening die hulp nodig hebben bij wonen of het vinden van een passende daginvulling. In het kader van de afbouw van de bedden in de GGZ is Yulius de klinische capaciteit gaan concentreren in een aantal klinieken Hierdoor is de aanleiding ontstaan om spoedkliniek De Gantel op een juiste wijze in te richten en te organiseren. Middels deze herinrichting is een uitbreiding van de klinische capaciteit gerealiseerd en een HIC cluster geïntegreerd binnen de bestaande contouren van het pand.

Het project kenmerkt zich doordat met beperkte middelen een optimale herindeling van een bestaand pand is gerealiseerd. Tevens zijn met de verbouwing verbeteringen doorgevoerd in het installatieconcept waardoor het gebruikerscomfort is toegenomen. Als onderdeel van het plan zijn cliëntenkamers verbouwd, sanitaire ruimtes gerealiseerd en is centraal in het gebouw een High Intensive Care unit met 2 Extra Beveiligde Kamers gebouwd. De verbouwing heeft in 2 bouwfasen plaatsgevonden waarbij het te verbouwen deel onbewoond was. De fasering is in nauw overleg met de organisatie, met inachtname van de technische beperkingen, uitgewerkt om de overlast voor de overige cliënten te beperken. Vanwege deze complexe uitvoering is het project vanaf VO fase in bouwteam uitgewerkt.

IMG_3058 2 kleinIMG_3278 klein