Woonzorgcomplex in 'De Wijk van je Leven' in Puttershoek

Opdrachtgever: HW Wonen en Zorgwaard

Opleverdatum: Juli en november 2009

Omschrijving:

In De Wijk van je Leven in Puttershoek is een groot woonzorgcomplex gerealiseerd voor diverse zorginstellingen en een woningcorporatie. In drie gebouwen zijn negen groepswoningen gerealiseerd, waar in totaal 54 dementerende ouderen onder begeleiding wonen, 76 appartementen voor ouderen met een zorgvraag, 70 ouderenwoningen en 24 verpleeghuisplaatsen voor ouderen met een lichamelijke beperking. De gebouwen zijn voorzien van een aanzienlijk pakket aan ondersteunende voorzieningen zoals een groot restaurant annex grand café, een keuken, een kerkzaal en diverse kantoorruimten. Tevens zijn er diverse ruimten voor dagverzorging, dagbehandeling en een kinderdagverblijf. In een apart gebouw is huisvesting gerealiseerd voor 25 bewoners met een verstandelijke beperking en een dagbesteding.

De Wijk van je Leven is één van de eerste wijken in Nederland waar ‘biodiversiteit’ het uitgangspunt voor de publieke ruimte is geweest. Vanaf de ontwerpfase is de natuurorganisatie Hoekschewaards Landschap bij de inrichting betrokken. Het onderhoud van het groen wordt door deze stichting samen met de bewoners opgepakt. “Biodiversiteit, vitaliteit én meedoen” zijn de sleutelwoorden voor de plannen en ideeën voor deze wijk geweest. In overleg met Zorgwaard en Profila Zorg zijn kasten voor vleermuizen in de gevels aangebracht.

Pal naast deze wijk is een natuurspeelplek voor kinderen van verschillende leeftijden ingericht. Er staan drie basisscholen omheen met in totaal 600 leerlingen; zij kijken direct op het terrein. In en om de wijk en door de ernaast gelegen natuurspeelplek zijn wandelpaden aangelegd of opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaan verbindingen tussen bebouwing, en open en omringend landschap. Alles wordt ingericht met streekeigen planten. Vanuit deze filosofie is de natuurspeelplek net naast deze nieuwe wijk en naast de scholen niet een ‘losse’ gedachte, maar vormt het onderdeel van het grotere beeld van ‘groene vingers’, dat wil zeggen: het binnenhalen van de omringende natuur en planten de woonwijken in.