Hoofdgebouw en kliniek voor verslavingszorg Bouman in Rotterdam

Opdrachtgever: BoumanGGZ

Opleverdatum: Hoofdgebouw: april 2015 Kliniek: oktober 2014

Omschrijving:

BoumanGGZ, onderdeel van Antes, heeft besloten tot herontwikkeling van de Bouman kliniek, een centrum voor verslavingszorg en psychiatrie. Deze herontwikkeling bestond uit:

 • Sloop van het bestaande detoxgebouw, circa 1.000 m² bvo.
 • Nieuwbouw van een verblijfsgebouw met 116 klinische plaatsen, circa 6.250 m² bvo.
 • Herindeling van de bestaande kliniek.
  • Aanleiding van deze vernieuwbouw was meerledig. De oude kliniek kende een aantal functionele en bouwtechnische problemen. Door de kliniek te herindelen worden deze beperkingen door de functiewijziging minder ervaren. Uitgangspunten voor de herindeling van de bestaande kliniek waren:

   • Het (deels) verplaatsen van de verblijfsfuncties uit de gebogen zuidvleugel naar de nieuwbouw.
   • Het zo veel mogelijk onderbrengen van niet-verblijfsfuncties in het hoofdgebouw.
   • Het inrichten van het hoofdgebouw als behandelcentrum en activiteitencentrum voor de hele kliniek.
   • De entree en de receptie van de Bouman kliniek zijn gehandhaafd in de bestaande kliniek. De nieuwbouw is via de noordvleugel van de bestaande kliniek met de hoofdentree ontsloten. In de noordvleugel heeft een herindeling plaatsgevonden.

    De nieuwbouw is een verblijfsgebouw met een klinische capaciteit van 116 plaatsen. De 116 plaatsen zijn onderverdeeld in 94 plaatsen in een besloten setting en 22 plaatsen in een gesloten setting. Tevens is aan de opnamekliniek een eerstehulppost toegevoegd.

    De opzet van het gebouw is zodanig dat – afhankelijk van de behoefte aan een beschermde omgeving – verdiepingen van elkaar afgesloten kunnen worden of in tweeën kunnen worden opgedeeld. Alle patiëntenkamers zijn ruim van opzet en voorzien van individueel sanitair. Er is gebruik gemaakt van prefab badkamers. De patiënten kunnen verblijven in hun eigen kamer en daar middels e-health­toepassingen werken aan hun herstel. Tevens is per afdeling een lounge beschikbaar waar de patiënten gezamenlijk kunnen eten of elkaar ontmoeten. Op de afdelingen wordt gewerkt zonder teampost; de groepsbegeleiders zitten in de lounge tussen de patiënten of lopen op de afdeling.

    Oostelbos Van den Berg heeft voor dit project het volledige bouwmanagement inclusief adviseurs alsmede directievoering en toezicht verzorgd.