Renovatie Vrijeschool Vredehof in Rotterdam

Opdrachtgever: Stichting Samenwerkende Vrijscholen Zuid-Holland

Opleverdatum: 4e kwartaal 2022

In opdracht van Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland mogen wij de renovatie van De Vrijeschol Vredehof begeleiden. De bestaande school sluit niet meer aan bij de huidige onderwijsvisie, waarbij grote lokalen noodzakelijk zijn. Daarnaast is geconstateerd dat de aanbouw uit 1995 bouwtechnisch in slechte staat is. Met de nieuwe aanbouw zijn wij erin geslaagd om een lang gekoesterde wens te vervullen, door de grote zaal te verplaatsen en de koppeling tussen het hoofdgebouw en de aanbouw in ere te herstellen. Na de renovatie zal de school gasloos zijn en voldoet de nieuwe aanbouw aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. Voor het hoofdgebouw wordt, gezien de status van beschermd stadsgezicht, klasse C gehaald.

Kenmerkend voor de architectuur is de aansluiting van vorm- en materiaalgebruik bij de grondbeginselen van de vrijeschool gedachten. Hergebruik van hout en leemverf zijn binnen dit project kenmerkende elementen.