Upgrade JeugdzorgPlus Sint Antonius in Castricum

Opdrachtgever: iHUB / Horizon

Opleverdatum: Mei 2022

Het project betrof het uitvoeren van de revitalisatie van een zorgcomplex aan de Heereweg 114 in Castricum. In opdracht van iHUB is het deel van het gebouw wat in gebruik was gerevitaliseerd, ten behoeve van drie afdelingen van JeugdzorgPlus. Voorafgaand is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De uitgangspunten in deze rapportage golden als kader voor de nadere uitwerking van het plan.

Oostelbos Van den Berg b.v. werd gevraagd de voorbereiding en uitvoering van de verbouwing te begeleiden. Daarvoor hebben wij een plan van aanpak opgesteld waarin de procesaanpak voor de begeleiding van de verbouwing werd omschreven en een haalbaarheidsonderzoek waarin alle projectkaders zijn gedefinieerd.

Na diverse varianten te hebben uitgewerkt is er plan gekozen wat passend was binnen de budgettaire kaders.

Het plan omvat o.a.:

 • vervangen vloerbedekking alle ruimtes op de afdelingen;
 • aanbrengen ventilatie op alle slaapkamers;
 • verwijderen traliewerken op de gevels;
 • vervangen beglazing door een uitbraak werende variant;
 • aanbrengen ventilatie in de appartementen;
 • vernieuwen douche en toiletten bij de sport;
 • vernieuwen van de DOJO;
 • vernieuwen van de trainingsruimte incl. sportvloer;
 • vervangen hang- en sluitwerk op de gebouwschil;
 • aanbrengen van SALTO toegangscontrole op de schil met gestuurde OC-grendels;
 • vervangen van gevelkozijnen en deuren, daar waar toegangscontrole wordt voorzien.